З 3 квітня 2023 діє новий заклад вищої медичної освіти - Запорізький державний медико-фармацевтичний університет

Запорізький державний медико-фармацевтичний університет є правонаступником усіх майнових та немайнових прав Запорізького державного медичного університету та ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти».

Новий заклад вищої медичної освіти утворено згідно з Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2022 р. № 952-р «Про утворення Запорізького державного медико-фармацевтичного університету» та Наказом Міністерства охорони здоров'я України № 2275 від 15 грудня 2022 р.

Уся підготовча робота зі створення нового закладу вищої освіти мала завершитися до 1 квітня.


23 січня відбулася апаратна нарада за участю ліквідаційних комісій ЗДМУ та ЗМАПО з питання реорганізації Запорізького державного медичного університету та ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти Міністерства охорони здоров’я України».

Учасників поінформовано, що державному реєстратору вже надані необхідні документи. До  МОЗ України подано проєкти Статуту Запорізького державного медико-фармацевтичного університету, структури та штатного розпису.


1 лютого під час наради розглядалися питання виконання Плану заходів з реорганізації закладів вищої освіти та проблемні питання, що потребують активізації зусиль. Зокрема, прозвучала інформація, що у ЗМАПО завершилась інвентаризація,а у ЗДМУ завершується списання застарілої техніки.

А також — що готовий проєкт Акту приймання-передачі і проєкт структури штатного розпису нового закладу вищої освіти. Очікується затвердження Статуту Міністерством охорони здоров'я.


У лютому впродовж кількох днів у Запорізькому державному медичному університеті були організовані екскурсії для завідувачів кафедр та співробітників Запорізької медичної академії післядипломної освіти.


Всі охочі могли ознайомитися з матеріально-технічною базою закладу вищої медичної освіти, побувати в лабораторіях, тренінгових центрах, центрі ОСКІ, бібліотеці, національних культурних центрах та отримати відповіді на питання, що їх хвилюють.


28 лютого відбулася чергова нарада за участю ліквідаційних комісій ЗДМУ та ЗМАПО. Ректор ЗДМУ професор Юрій Колесник поінформував учасників наради про затвердження наказом Міністерства охорони здоров’я України Статуту новоствореного закладу вищої освіти.

Це, в свою чергу, дає можливість затвердити штатний розпис і перейти до наступного етапу реорганізації – переведення працівників до Запорізького державного медико-фармацевтичного університету.


Учасники наради доповіли про хід виконання Плану заходів з реорганізації закладів вищої освіти – більшість заходів уже виконано. ДЗ "ЗМАПО МОЗУ" отримало всі необхідні для провадження освітньої діяльності ліцензії. У ЗДМУ завершилась перевірка податкової служби. Завершені також інвентаризації.

Впродовж березня всі підготовчі роботи заверщилися і з 3 квітня 2023 запрацював новий заклад вищої медичної освіти - Запорізький державний медико-фармацевтичний університет.


Як зазначається на сайті вишу, ректор ЗДМУ, доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Юрій Колесник на даний момент – в.о. ректора Запорізького державного медико-фармацевтичного університету.

Перший проректор - кандидат фармацевтичних наук, доцент Микола Авраменко (Спеціальність – фармація, провізор). Голова Центральної методичної ради університету. Член Експертної ради з медицини та фармації ДАК МОН України.

На момент реорганізації ЗМАПО очолював виконуючий обов’язки ректора академії доцент, к.фарм.н. Олександр Алексєєв.

Багаторічний ректор ЗМАПО - академік НАМН України, член-кореспондент НАН України, заслужений діяч науки і техніки України, професор, д.мед.н. Олександр Никоненко на сайті ЗМАПО зазначений у статусі радника ректора.

Довідково


Запорізький державний медико-фармацевтичний університет – сучасний, багатопрофільний вищий навчальний заклад четвертого рівня акредитації з правом автономного управління.

Його історія бере початок від Вищих жіночих курсів, організованих в Одесі у 1903 році.

У 1959 році навчальний заклад переведено з Одеси у Запоріжжя й перейменовано в Запорізький фармацевтичний інститут, а в 1968 році – у Запорізький медичний інститут.

В 1994 році ЗМІ отримав статус Державного медичного університету IV рівня акредитації, головними завданнями якого є надання послуг з одержання вищої освіти на рівні спеціаліста, бакалавра і магістра, а також післядипломна підготовка спеціалістів в інтернатурі, магістратурі, аспірантурі, докторантурі та підвищення кваліфікації лікарів, провізорів і фармацевтів.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2022 р. № 952-р «Про утворення Запорізького державного медико-фармацевтичного університету» та Наказом Міністерства охорони здоров'я України № 2275 від 15 грудня 2022 р. утворено Запорізький державний медико-фармацевтичний університет.

Джерело: сайт ЗДМФУ